Beställ register bostadsrättshavare

Bostadsrättshavare. Beställ adressregister över personer som är boende i bostadsrättsförening. Välj att beställa med eller utan telefonnummer och NIX-markering. Med boende så menar vi hushåll/lägenhet. Vi levererar den äldsta personen hushållet. Vi tar fram uppgifter om de som bor i BRF-lägenhet, men vi kan inte garantera att det är ägaren (även om det är vanligast).

Bostadsrättshavare

Scroll to top