5,895.00 kr

BRF-registret Göteborgs kommun (1 776 st)
+ e-postadresser till 13% av föreningarna

Beskrivning

BRF-registret Göteborgs kommun med 1 776 st. föreningar.
Antal styrelsemedlemmar som man når via e-post: 1 410 st.
Antal bostadsrättsföreningar med e-postadresser: 235 st.
Ca 13% av föreningarna kan nås via e-post.