9,400.00 kr

BRF-registret Skåne län (3 639 st)
+ e-postadresser till 12% av föreningarna
Via e-post når ni ca 3 300 styrelsemedlemmar

Beskrivning

BRF-REGISTRET SKÅNE LÄN
Antal unika föreningar: 3 637 st.
Antal föreningar med telefonnummer: 3 549 st. (totalt: 12 055 st. telefonnummer)
Antal lägenheter/boende: 90 481 st.
Antal styrelsemedlemmar: 22 541 st.
Antal föreningar som kan nås via e-post: 550 st.
Antal styrelsemedlemmar som nås med e-post: 3 300 st.