9,400.00 kr

BRF-registret Skåne län (3 639 st)
+ e-postadresser till 12% av föreningarna

Beskrivning

BRF-registret Skåne län med 3 639 st. föreningar.
Antal styrelsemedlemmar som man når via e-post: 2 393 st.
Antal bostadsrättsföreningar med e-postadresser: 435 st.
Ca 12% av föreningarna kan nås via e-post.