12,800.00 kr

BRF-registret Stockholms kommun (5 685 st)
+ e-postadresser till 16% av föreningarna
Via e-post når ni ca 7 660 styrelsemedlemmar

Beskrivning

BRF-REGISTRET STOCKHOLMS KOMMUN
Antal unika föreningar: 5 688 st.
Antal föreningar med telefonnummer: 5 402 st. (totalt: 15636 st. telefonnummer)
Antal lägenheter/boende: 135 785 st.
Antal styrelsemedlemmar: 36 232 st.
Antal föreningar som kan nås via e-post: 1 277 st.
Antal styrelsemedlemmar som nås med e-post: 7 662 st.