12,800.00 kr

BRF-registret Stockholms kommun (5 685 st)
+ e-postadresser till 16% av föreningarna

Beskrivning

BRF-registret Stockholms kommun med 5 685 st. föreningar.
Antal styrelsemedlemmar som man når via e-post: 5 093 st.
Antal bostadsrättsföreningar med e-postadresser: 926 st.
Ca 16% av föreningarna kan nås via e-post.