12,800.00 kr

BRF-registret Stockholms kommun (5 731 st)
+ e-postadresser till 23% av föreningarna
Via e-post når ni 8 040 styrelsemedlemmar

Beskrivning

BRF-REGISTRET STOCKHOLMS KOMMUN
Antal unika föreningar: 5 731 st.
Antal föreningar med telefonnummer: 5 116 st. (totalt: 13 367 st. telefonnummer)
Antal lägenheter/boende: 138 124 st.
Antal styrelsemedlemmar: 36 837 st.
Antal föreningar som kan nås via e-post: 1 340 st.
Antal styrelsemedlemmar som nås med e-post: 8 040 st.