7,900.00 kr

BRF-registret Stockholms län (9 751 st)

Beskrivning

BRF-registret Stockholms län med 9 751 st. föreningar.
Antal styrelsemedlemmar som man når via e-post: 9 334 st.
Antal bostadsrättsföreningar med e-postadresser: 1 697 st.
Ca 17% av föreningarna kan nås via e-post.