17,800.00 kr

BRF-registret Stockholms län (9 751 st)
+ e-postadresser till 25% av föreningarna
Via e-post når ni 14 652 styrelsemedlemmar

Beskrivning

BRF-REGISTRET STOCKHOLMS LÄN
Antal unika föreningar: 9 751 st.
Antal föreningar med telefonnummer: 8 735 st. (totalt: 23 393 st. telefonnummer)
Antal lägenheter/boende: 269 328 st.
Antal styrelsemedlemmar: 62 918 st.
Antal föreningar som kan nås via e-post: 2 442 st.
Antal styrelsemedlemmar som nås med e-post: 14 652 st.