17,800.00 kr

BRF-registret Stockholms län (9 751 st)
+ e-postadresser till 17% av föreningarna
Via e-post når ni ca 14 050 styrelsemedlemmar

Beskrivning

BRF-REGISTRET STOCKHOLMS LÄN
Antal unika föreningar: 9 761 st.
Antal föreningar med telefonnummer: 9 182 st. (totalt: 27122 st. telefonnummer)
Antal lägenheter/boende: 263 642 st.
Antal styrelsemedlemmar: 61 373 st.
Antal föreningar som kan nås via e-post: 2 341 st.
Antal styrelsemedlemmar som nås med e-post: 14 046 st.