28,900.00 kr

BRF-registret Sverige (28 269 st)
+ e-postadresser till 11% av föreningarna

Beskrivning

BRF-registret Sverige med 28 269 st. föreningar.
Antal styrelsemedlemmar som man når via e-post: 17 661 st.
Antal bostadsrättsföreningar med e-postadresser: 3 211 st.
Ca 11% av föreningarna kan nås via e-post.