5,495.00 kr

BRF-registret Uppsala län (1 244 st)
+ e-postadresser till 15% av föreningarna
Via e-post når ni ca 1 430 styrelsemedlemmar

Beskrivning

BRF-REGISTRET UPPSALA LÄN
Antal unika föreningar: 1 245 st.
Antal föreningar med telefonnummer: 1 104 st. (totalt: 2700 st. telefonnummer)
Antal lägenheter/boende: 34 060 st.
Antal styrelsemedlemmar: 8 017 st.
Antal föreningar som kan nås via e-post: 238 st.
Antal styrelsemedlemmar som nås med e-post: 1 428 st.