5,495.00 kr

BRF-registret Uppsala län (1 244 st)
+ e-postadresser till 15% av föreningarna

Beskrivning

BRF-registret Uppsala län med 1 244 st. föreningar.
Antal styrelsemedlemmar som man når via e-post: 1 056 st.
Antal bostadsrättsföreningar med e-postadresser: 252 st.
Ca 15% av föreningarna kan nås via e-post.