5,495.00 kr

BRF-registret Uppsala län (1 264 st)
+ e-postadresser till 19% av föreningarna
Via e-post når ni 1 476 styrelsemedlemmar

Beskrivning

BRF-REGISTRET UPPSALA LÄN
Antal unika föreningar: 1 264 st.
Antal föreningar med telefonnummer: 1 066 st. (totalt: 2 447 st. telefonnummer)
Antal lägenheter/boende: 35 003 st.
Antal styrelsemedlemmar: 8 194 st.
Antal föreningar som kan nås via e-post: 246 st.
Antal styrelsemedlemmar som nås med e-post: 1 476 st.