9,800.00 kr

BRF-registret Västra Götalands län (3 970 st)
+ e-postadresser till 9% av föreningarna
Via e-post når ni ca 3 160 styrelsemedlemmar

Beskrivning

BRF-REGISTRET VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
Antal unika föreningar: 3 973 st.
Antal föreningar med telefonnummer: 3 757 st. (totalt: 12424 st. telefonnummer)
Antal lägenheter/boende: 96 983 st.
Antal styrelsemedlemmar: 24 980 st.
Antal föreningar som kan nås via e-post: 527 st.
Antal styrelsemedlemmar som nås med e-post: 3 162 st.