9,800.00 kr

BRF-registret Västra Götalands län (3 970 st)
+ e-postadresser till 9% av föreningarna

Beskrivning

BRF-registret Västra Götalands län med 3 970 st. föreningar.
Antal styrelsemedlemmar som man når via e-post: 1 942 st.
Antal bostadsrättsföreningar med e-postadresser: 353 st.
Ca 9% av föreningarna kan nås via e-post.