9,800.00 kr

BRF-registret Västra Götalands län (4 059 st)
+ e-postadresser till 14% av föreningarna
Via e-post når ni 3 258 styrelsemedlemmar

Beskrivning

BRF-REGISTRET VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
Antal unika föreningar: 4 059 st.
Antal föreningar med telefonnummer: 3 666 st. (totalt: 11 076 st. telefonnummer)
Antal lägenheter/boende: 99 283 st.
Antal styrelsemedlemmar: 25 439 st.
Antal föreningar som kan nås via e-post: 543 st.
Antal styrelsemedlemmar som nås med e-post: 3 258 st.